Geopolitika

17. května 2017 v 16:22 | Ivo Adler
Zájmy státu jsou dány do značné míry jeho zeměpisnou polohou. Tento fakt se dost podceňuje a za rozhodující faktor se považuje politika vládnoucí elity. Je to stejné jako u lidí. Nedávno jsem slyšel rozhovor s jedním forenzním psychologem (co všechno už není forenzní), Netík se jmenoval, který řekl, že existence (každého) člověka je dána především biologicky. To vlastně znamená, že o naší existenci rozhodují naše geny. Co jsme si vylosovali v genetické loterii, to máme. I když ne každý losuje ze stejného osudí. Osudí jsou různá. Dalším faktorem, který se podepisuje na lidské existenci, jsou sociální podmínky. Jeden má díky svým sociálním podmínkám lepší podmínky, jiný horší. Werich o tom zpívá: kdo v hadrech na štěstí čeká, ten se načeká. Teprve na třetím místě mezi faktory naší existence je naše chtění, či chcete-li, vůle. I když i ta vůle je dána geneticky.
Se státy je to podobné. Z ostrovního státu nebude kontinent, z malého státu nebude velký, z polární oblasti nebudou tropy. Ale dost obecného žvanění, které každý zná, přejdu ke konkrétnímu příkladu a tím je Rusko. V poslední době jsou v kurzu Vikingové a díky tomu jsem se dozvěděl, že Rusko mají na svědomí Skandinávci, kteří hledali cestu po pevnině do Cařihradu. A měli lodě, které tu cestu dokázali zvládnout po ruských řekách. A jak tak pluli po řece, tak také obchodovali a loupili, a jeden obzvlášť schopný náčelník imponoval místnímu obyvatelstvu natolik, že ho vyzvali, aby jim šéfoval. Bylo to v Novgorodu, a tam se zrodilo Rusko. Území ovládané Novgorodem se rozšiřovalo, až posléze dosáhlo rozlohy bývalého carského Ruska. Zároveň se Rusko vyvíjelo jako kontinentální stát. Bylo v podstatě uzavřené samo do sebe. Tím se jeho vývoj zpomaloval. V tomto období jeho vývoj trochu připomínal Čínu, která se od 15. století vyvíjela také uzavřená sama do sebe. Také na to doplatila.
Zároveň ale Rusko představovalo bohatou kořist pro dobyvatele. Velké území s přírodními zdroji a pracovitým obyvatelstvem láká každého potenciálního dobyvatele. Čína se zablokovala svou vlastní uzavřeností a tak pro Rusko nebezpečím nebyla, ale předtím se Rusko muselo vypořádat s vpádem Mongolů. Na západě Evropy žádná uzavřenost nebyla, západní Evropa byla jako neotesánek, chci víc a víc. Pokusů o ovládnutí Ruska bylo víc. Řádem německých rytířů počínaje, o Vikinzích nemluvě, přes Napoleona až po 1. a 2. světovou válku. Všechny tyto pokusy Rusko zaplatilo velkými materiálními i lidskými ztrátami. Tyto trpké historické zkušenosti vedly Stalina k celkem jednoznačnému závěru. Je třeba posunout obranu Ruska co nejdále na západ. Jevově tato politika na sebe vzala podobu světové socialistické soustavy. Vytvoříme za západní hranicí soustavu přátelských států, které budou plnit úlohu jakéhosi nárazníku. Budou s Ruskem spojeni totožným společenským zřízením, které jim budeme garantovat, a pokud to je možné, i společným slovanským základem. Tuto politiku převzali i Stalinovi pohrobci a nutno přiznat, že to fungovalo až do devadesátých let minulého století. Že tím společenským zřízením byl socialismus, vyplynulo z historického vývoje, zejména z krize třicátých let a porážky hitlerovského Německa. Ale tuto úlohu plnilo do určité míry i nesocialistické Finsko, kde ovšem nebylo třeba, aby Rusko plnilo úlohu garanta společenského systému.
Nebudu se zabývat příčinami rozpadu socialistické soustavy a pádu socialismu. Chce to fundovaný historický rozbor a ten už nezvládnu. Nicméně následky byly jednoznačné. Vyspělým západním státům se otevřely velké možnosti. Skončily nárazníkové státy. Nejlepším řešením se ukázala existence samostatných národních států, s elitou vstřícnou Západu. Ne nadarmo většina našich politiků říká - my patříme na Západ. A domácí ekonomika neomezeně otevřená zahraničnímu kapitálu. Ideální pro využívání domácích obyvatel a přírodních zdrojů. Chvíli se zdálo, za vlády Jelcina, že to bude fungovat i pro Rusko. Ale trvalo to jen krátce. Rusové si uvědomili, jaké to pro ně bude mít důsledky a tuto cestu opustili. Spolupráce ano, ale bez přelévání bohatství z Ruska na Západ. A v tom je kořen problémů ve vztazích mezi Ruskem a Západem, bez ohledu na to, kdo zrovna stojí v jeho čele.
Za zmínku stojí Čína. Od své izolace v 15. století si prošla bolestným vývojem. Před tím to byla nejbohatší země světa. Na cestě zboží z Číny do Evropy profitovaly všechny státy na trase. Tady se zrodilo tvrzení o pokladech Orientu. Výměna zboží se přesunula z pevniny na oceány a státy na trase zchudly a naopak bohatly ty, které ten obchod měly v rukou. Čína mezi ně nepatřila. Byla jen zdrojem toho bohatství. Ne náhodou proto Čína přichází s myšlenkou obnovy této trasy. Už v minulosti se jí říkalo Hedvábná stezka. Někteří lidé u nás si uvědomují význam tohoto záměru a mají zájem, aby Česko bylo na trase. Může to být zdrojem i našeho bohatství. Naše prozápadní politická klaka (nebo kloaka) vsadila na otevření se západu. Nebudu rozebírat, jaký to má pro nás význam - využívání levné pracovní síly ve východní Evropě, popř. jejího přírodního bohatství. Z naší geografické polohy tedy jednoznačně vyplývá - žádná jednostranná prozápadní orientace, ale vyvážená politika jak na východ, tak na západ. Z toho budeme profitovat.
 

Babiš kontra Sobotka

11. května 2017 v 15:19 | Ing. Petr Šimánek
Je to velice vážná situace. Něco se chystá na prezidenta. Až odletí do Číny, mám obavy, že Ti, co tyto zmatky řídí něco provedou. Může to být i svržení prezidenta, nebo nějaký puč!! JE NA NĚHO NACHYSTANÁ I POTŘEBNÁ ČÁST SENÁTUI
Toto je z Facebooku:
Vážení, přišla mi informace, že za politickým děnim Sobotka versus Babiš se skrývá něco jiného.
Kauza Babiš je jen zástěrka, aby Sobotka vykonal akci, která nemá nic společného s Babišem.
Sobotka se snaží destabilizovat prezidenta Zemana.
Je za tím daleko víc.
Nedávno na evropském sjezdu prohlásil, ze chce dostat sídlo největší EU banky do ČR.
Přemýšlejte!
Kdo jsou akcionáři teto banky?
Za vším je daleko vice!
Sobotka se zaprodal a zradil kompletně CR a její lid pro daleko rozsáhlejší akci.
Tím, že v životě "si poctivou prací" nevydělával na živobytí (pouze přes politiku), tak bude pro získáni "černého majetku" dělat vše.
Ví, ze když nezačne kolaborovat se "stínovou temnou vládou" je kompletně vyřízeny, jak politicky, tak i lidsky?
Myslíte si, že by největší banka EU přemístila své sídlo do země, kde prezident zastává názor vůči "uprchlické politice", který má?
Ne!
Čili kauza Babiš je jen zástěrka daleko větší akce, než si myslíme.
Sobotka chce zpochybnit roli prezidenta Zemana, neboť takticky zná jeho reakce na tak "absurdní akci kauzy Babiš", kterou vykonal svou " zdajíc se egoistickou demisi rozmazleného malého chlapečka, který nedosáhl svého"!
Zeman logicky musí zpochybnit "nelogickou akci Sobotky" a jakož to správný prezident jasně hájí pozitivní výsledky ministra financi (což by udělal každý normální a seriózní ředitel podniku, pokud mu jeho odděleni správně hospodaří).
S čímž Sobotka počítá!
A jeho další akce již hypotetizují politologové, že chce dostat prezidenta před soud, pokud neakceptuje jeho návrh.
Logicky při dalších volbách by lid Zemana asi po soudní kauze již nevolil, což by otevřelo dveře zvoleni prezidenta, jenž by šel na ruku vice evropským zájmům a ne zájmům ČR.
Čili by se zde dostali muslimští uprchlici, jejichž úkol zde v ČR by se odhalil až za několik let.
Přemýšlejte.
Vše je jinak, než se prezentujte.
MĚJTE OČI OTEVŘENÉ A NENECHTE SE POLAPIT DO MATRIXU INFORMACI, JENZ SE VAM SNAZI PREDLOZIT.
Dívejte se na VEŠKERE DĚNÍ S VELMI VELKOU POZORNOSTÍ!

ing.petr.simanek@seznam.cz
Pozn. Ivo Adler
Dovolím si malé rýpnutí. Co když residentura velké evropské banky je právě to, co ČR potřebuje ke štěstí? A za ní přijdou další. Pak Sobotka je prozíravý státník, který se stará, aby ČR prosperovala.

Ta trapná chvíle demise

5. května 2017 v 11:43 | Ivo Adler
Tak podá předseda vlády Bohuslav Sobotka demisi nebo ne? Včera se hrdě hnal na Hrad, že tu údajnou demisi podá, ale předevčírem se mu to rozleželo a na poslední chvíli změnil rozhodnutí a jeho sekretariát prezidentovi oznámil, že to nebude demise, ale jen jednání o tom, jak řešit vládní krizi, kterou sám Sobotka sám vyvolal. Smyslem celého toho tyátru je, aby Sobotka odstranil z vlády Andreje Babiše, ale sám ve vládě zůstal. Pochopitelně jako předseda. Chtěl se tedy s prezidentem domluvit: první varianta - prezident demisi přijme, zároveň to bude demise celé vlády a jedním dechem Sobotku požádá, aby sestavil vlády novou. Pochopitelně bez Babiše. Druhá varianta by byla, že i tady prezident demisi přijme, ale požádá Sobotku, aby vláda dál vládla v demisi. I tohle by se Sobotkovi líbilo. Má to ale jeden háček. Kam s Babišem? Hoši z ANO už se dali slyšet, že bez Babiše to tedy ne! A pak je samozřejmě varianta třetí. Prezident demisi přijme a Sobotka půjde do prdele. Sestavením vlády bude pověřený někdo jiný. Myslím, že Sobotka udělal chybu. Když složím funkci, tak ztratím tu sílu a vliv, které jsou s funkcí spojené. To někteří pánové těžko nesou. Zažil jsem to i v našem spolku. Můj předchůdce ve funkci předsedy se dal zvolit do vyššího orgánu a očekával, že ve mně bude mít spolehlivého vykonavatele svých záměrů. Vtip byl v tom, že naše organizace mu k zastupování ve vyšším orgánu nedala mandát. Nevadí, byl tam bez mandátu. Tak jsem si řekl, to tedy ne, vola nikomu dělat nebudu. A funkci předsedy jsem složil. Což ve svých důsledcích vedlo k tomu, že se vyšší orgán nakonec rozpadl. Funkce jsou čestné, takže je mi to u prdele. I když nějaká koruna se občas sejde. Čím vyšší funkce, tím je částka vyšší. To dá rozum.
Jak to tak vypadá, schyluje se k variantě třetí. Při včerejší "nedemisi" prezident řekl jasně: milý Sobotko, veřejně jsi řekl, že podáš demisi, tak ji podej a to ostatní už není tvoje starost. Prostě choval se tak, jako by demise podána byla. Na závěr neopomněl dodat: druhý tyátr už ti dělat nebudu. Demisi pošli poštou. A s celou suitou hrdě odkráčel středem. Sobotku nechal stát před novináři, aby tam, zcela zbytečně vykládal svoje zdůvodnění. Více méně už to nikoho nezajímalo a i Sobotka nakonec poslušně odklusal za prezidentem, patrně aby domluvil čas odeslání demise. Nebo že by se ještě rozmyslel? Je to jako v tom Švejkovi. Tak si vyberte: chcete být zastřelenej nebo oběšenej?
Sobotka se zapletl do své vlastní intriky. Je v situaci, kdy už bude těžké demisi nepodat. A jak ji podá, je ze hry. O tom, co bude dál, se už bude jednat bez něj. Hnutí ANO se vyjádřilo zcela jasně. Vláda jedině s Babišem. Bez něj to nebude naše vláda. Lidovci už tradičně jsou, resp. nejsou, ani ryba, ani rak. Tváří se, že se jich to jako netýká. Nicméně zdá se, že se jim to vyplatí. Pokud bude ANO trvat na tom, že předsedou vlády nemůže být Sobotkův nohsled Chovanec, tak nelze vyloučit ani to, že předsedou vlády bude předseda lidovců Bělobrádek. Uvidíme, jak se kluci vyspí. Panuje vcelku shoda, že vláda by měla existovat na půdorysu současných koaličních stran.
Velice zajímavá je role sdělovacích prostředků v celé kauze. ČT je tradičně provládní, rozuměj protibabišovská. Včera jsem viděl kus Interview na ČT 24. Hostem byl Babiš. Moderátorka na něj doslova ječela. Babiš není žádný velký řečník, rozhodně to není Kalousek, a tak měl co dělat, aby se neoctnul v rohu ringu. Nejnovější hit - Babiš mluvil s nějakým redaktorem z nakladatelství Mafra o postupu proti špičkám ČSSD. Politická etiketa říká, že to by se dít nemělo. Je to blbost. Politická elita ČR má plné ruce práce jak omezit politickou váhu miliardáře Babiše. Jde to ztuha, i když si vymýšlí kde co. Je zajímavé, že za jiných okolností se to akceptuje. Nápad s korunovými dluhopisy, jejichž výnosy se nedaní, není Babišův, ale Kalouskův. Teď Kalousek vykládá, že to bylo myšleno jinak. Jako investiční stimul. Blbost, byla to "daňová optimalizace" jako vyšitá. Tady boháči mohou optimalizovat podle chuti. Když ale chtějí využít své ekonomické síly v politice, tak to prý není dobře. Boháči se na to nikoho neptají. Kapitalismus je prostě takový.
Ponechám stranou naši politickou scénu na levici. Není nijak zvlášť zajímavá. ČSSD se nemůže vymanit ze svěrací kazajky antikomunismus, do které se sama nasoukala. A tím pádem se musí snažit dělat svou levicovou politiku s pravicovými stranami. Není třeba pochybovat o tom, že to jde těžko. Mezi pravicové strany tradičně patří ODS, nověji TOP 09, a ještě nověji ANO. ODS a posléze i TOP 09 jsou pravicové strany, jejich existence byla a dá se říci stále ještě je, postavena na okrádání státu. Dostali jsme se k moci, a tak si státní bohatství, které zbylo po komunistech, rozebereme mezi sebou. Už toho ale moc nezbývá. Česko je docela slušně rozkradené. ODS zvláště trvá na tom, že je třeba dát co největší prostor kapitálu. Předseda ODS lidem věří natolik, že kontrola plnění daňových povinností je vlastně zbytečná. Předseda Fiala je akademický blb, který ví hovno o reálném životě. Kalousek je přece jen trochu zběhlejší. Už ani neslibuje, že po volbách zruší EET, i když zpočátku proti ní hřímal hromy a blesky.

Babiš totiž je jako ministr financí úspěšný. Kalousek jako ministr financí se moc nepředvedl. Zvyšovat při restriktivní politice státní dluh, není opravdu něco, čím by se mohl chlubit. Proti tomu za Babišova ministrování rostou platy ve státním sektory, důchody a ještě se snižuje zadlužení. Nakonec i Kalousek v jednom rozhovoru přiznal, že to s tou restriktivní politikou přehnal. Hnutí ANO pro mne představuje zástupce selfmademanů, kteří se sami vypracovali. Je to vidět i na nižších úrovních. A ti potřebují řádně fungující kapitalismus. Náš kapitalismus má k řádnému fungování ještě dost daleko. Proto Hnutí ANO držím palce.

P.S.
Tak teď jsem si to přečetl. Bohoušovi to došlo. Žádnou demisi nepodá.
 


Politická korektnost

23. dubna 2017 v 10:02 | Ivo Adler
Probíhaly přijímací zkoušky na střední školy a paní učitelka Tereza Cachová na jedné pražské základní jazykové škole stála přes problémem, co s žáky, kteří na žádnou střední školu nepůjdou. Ten problém znám. Nemám motorickou paměť a tak jsem nebyl schopen se naučit spartakiádní skladbu. A tak zatímco spolužáci se jeli připravovat do Prahy, já jsem zůstal doma. Ale co s takovými žáky. Řešení se našlo. Tehdy jsem studoval na střední zemědělské škole a tak pár zoufalců, kteří na soustředění nejeli, chodili jednotit cukrovku na školní zemědělský podnik. Jeden řádek tam, druhý zpátky. Řádky byli sakramentsky dlouhé. Když jsme vyjednotili své řádky, mohli jsme domů. Od té doby cukrovku bytostně nesnáším.
Žáci 5. třídy na pražské jazykové základní škole to měli snazší. Pokud nedělali přijímačky, paní učitelka Cachová pro ně vymyslela sloh. Měli si vymyslet diktát pro své spolužáky. Téma libovolné, ale měla tam být přímá řeč a i/y, snad i názvy míst. Trochu to připomíná jeden francouzský anekdotický příběh, tentokrát už ze střední školy, kde studenti měli napsat sloh, který by byl o sexu, šlechtě, bohu a kléru. Vyhrála studentka, která napsala: "Pane Bože, dejte tu ruku z mého kolena" , řekla hraběnka biskupovi. Vše vtěsnala do jedné věty. Našim žákům bylo naznačeno, že sloh by měl mít aspoň 7 vět. Jedno dílo si dovolím ocitovat:
Milošovo koupání
Babiš strčil pana prezidenta do Vltavy a byl z toho veliký povyk. Řekl jenom: "Sorry jako". Dělníci chtěli vylovit pana prezidenta, ale jeřáb neměl dost sil. Lidé museli volat armádu, aby pomohla s loděmi. Museli ho lákat alkoholem. Miloš jenom řekl: Bablbou". Babiš rychle odjel do Čapího hnízda.
Celý sloh jsem, alespoň doufám, opsal bez gramatických chyb. Byly tam asi 3 nebo 4. Paní učitelce se ale sloh líbil, ocenila ho známkou jedna. Líbil se jí dokonce tolik, že jej zveřejnila na svém facebooku. Inu, čeho srdce plno, tím ústa přetékají. To považuji za závažný etický problém. Má učitelka právo zneužívat svého postavení a prezentovat své politické názory prostřednictvím slohu nějakého žáka, byť prý publikovaného se souhlasem rodičů? Paní učitelka zveřejnila to, co se jí líbilo, s čím se mohla ztotožnit, ale nevydávala to za svůj názor, ale za anonymní hlas lidu, tady navíc vyjádřený dítětem. A to je sprostota paní učitelky Cachové.
V našich "demokratických" poměrech to není nic neobvyklého. Schyluje se k prezidentským volbám. A už dnes se vynořují kandidáti, kteří se sprostotou, která si nezadá s paní učitelkou Cachovou, hlásají, s kým ano a s kým ne. Co si to ti pánové dovolují? Prezident je nejvyšší státní představitel, reprezentuje celý stát, a je přinejmenším jeho morální povinností, aby se ke všem politickým subjektům choval stejně. Morálky sice mají plnou hubu, ale jejich chování moc morální není. Začal to Václav Havel, který na prezidentský úřad pohlížel jako na své osobní léno, Václav Klaus se od něj příliš nelišil, až Miloš Zeman tuto tradici trochu narušil. Však za to také sklízí, jak ukazuje zmíněný sloh, patřičný vděk některých vrstev. Děti samozřejmě prezentují to, co slyší doma. Některým sprostota v našem politickém životě nevadí. Ba dokáží ji, když se to hodí, i využívat. Mně ale vadí.

Velikonoce

17. dubna 2017 v 10:07 | Ivo Adler
Velikonoce mám rád. Jsou to svátky jara a sympatické na nich je, že nikdo ode mne nic nečeká, i když to neplatí tak beze zbytku. V naší rodině jsou spojené s narozeninami a jmeninami, které se taky musí oslavit a samozřejmě nepřijdu přát s prázdnýma rukama. Ale proti vánocům je to prkotina. Těsně před velikonoci jsem se zúčastnil jedné besedy o velikonocích, vlastně to bylo o celém astronomickém roce, ale velikonoce hrály prim. Potvrdil se můj předpoklad, že s vynuceným odchodem od marxismu stoupne váha křesťanských svátků. Komunisti měli rozpracovaný projekt socialistické obřadovosti, a tak vánoce byly svátky rodiny, pod to se schovala i Svatá rodina, a velikonoce byly svátky jara. S trochou tolerance se pod to nechalo schovat i vzkříšení. Je vidět, že křesťanství a marxismus mohly vedle sebe koexistovat, což se také v praxi dělo. Co ale ani marxismus, ani křesťanství nezvládlo, to jsou svátky letního slunovratu (červen) a svátky podzimní rovnodennosti (září). Ty svátky totiž mají svoji logickou a hluboce zakořeněnou náplň a ta s oběma výše uvedenými ideologiemi nekoresponduje. Letní slunovrat byly svátky bezuzdného šukání, slunce stálo nejvýš a tvorba hormonů byla nejintenzivnější, podzimní rovnodennost byla zase bezuzdná žranice. Úroda byla pod střechou a bylo možné si trochu popřát. Jenže propagujte něco takového v ideologiích, které jsou svojí povahou puritánské.
Tohle samozřejmě vím a tak jsem si při besedě trochu zaprovokoval. Řekl jsem, že pomlázka stojí za hovno, když mládenec dívku vymrskává a ona je narvaná v džínách a v kalhotách vůbec. Chybí tam ten erotický podtext, kdy mládenec může dívce zvednout sukni, aby čerstvě utržené vrbové proutky, symbol života, mohly přilnout na nahou kůži. Tím pádem symbolika přijde trochu zkrátka. Naprostá většina přítomných dam s mým názorem souhlasila. Ty co nesouhlasily, moudře mlčely. Není radno vystupovat vždycky proti většině.

Průběh letošních svátků byl v naší rodině atypický. Před velikonocemi totiž zemřela babička snachy v požehaném věku 96 let. A prakticky do smrti, v nemocnici strávila snad jen čtrnáct dní, jinak byla v rodině své dcery, která se o ni starala, byla čiperná. Inu, Moravanka. To nám průběh oslav trochu narušilo, ale jen trochu. Domluvili jsme se, iniciativu opět převzala snacha, že se na velikonoce sejdeme u nich a manko v oslavách trochu doženeme. Ale opět zafungovala náhoda. Mladí si před velikonocemi koupili slávky, bůh ví, jak je připravili, asi chtěli mít postní jídlo, a snacha ještě druhý den zbytek slávek promptně dorazila. Výsledek byla těžká alergie, ale jenom u ní. Syn a vnučka byli zdrávi. To je riziko těchto exotických jídel. Občas se dívám na Exkluziv Kateřiny Brožové. Ale jen když jsou tam nějací zajímaví lidé, kteří umí poutavě vyprávět. Svou podstatou je ten pořad dost nudný. Jednou z obligátních otázek, které Brožová svým hostům na závěr dává, je otázka, jaké mají oblíbené jídlo. A čím větší blbec, tím je jídlo exotičtější. Naši snobové se předvádí - podívejte se, kde já jsem byl a co jsem tam žral! S chutí bych je kopnul do prdele. Tahle snobárna má svou odvrácenou tvář. Nepíšu to poprvé, ale vzestup alergií má svůj původ, kromě přehnané čistoty, právě v těchto exotických jídlech. Žereme něco, na co náš organismus není zvyklý. Výsledkem je pak přehnaná reakce organismu. Snacha se tím pádem ocitla zcela mimo provoz a syn ve třičtvrtě na dvanáct volal: mami, můžeme přijet na oběd? Mohli. Měli jsme bramborový salát a sekanou, ale tu mladí nežerou, oni radši slávky a tak žena udělala bleskově řízek a oběd byl zachráněn. K večeru jsme nakonec dojeli k mladým, poseděli, pojedli i popili, snacha už splaskla, i když prý byla oteklá, že sotva viděla. Dneska, na velikonoční pondělí, se může dostonat.

Jakub Prachař a Agáta Hanychová

20. března 2017 v 11:00 | Ivo Adler
Nemám rád katolickou církev. Nemám rád vůbec žádné církve. Všechny jsou nakonec nástrojem k ovládání lidí. Ale to neznamená, že jsem tak blbej jako naši antikomunisté, abych všechno, co církev (komunisté) kdy řekla/i, prohlásil za blbost. Za celou svou historii církev svatá nashromáždila dost poznatků, které soudný člověk může s úspěchem využít. Slova jednoho církevního teoretika mi utkvěla v paměti. Říká zhruba tohle: manželství není dokonalá instituce (jako demokracie). To první zvláště. Dříve či později si manželé mohou říci - sakra, vždyť já jsem mohl/a dopadnout líp. Smáznu to a začnu znovu - lépe a radostněji. A manželský rozvrat je na světě.
Nedá mi to, abych nevzpomenul slova poloviny našeho dalšího hvězdného páru - manželů Kuchař - Gregor - Brzobohatých. Záměrně uvádím všechna příjmení, protože nevím, jaký je právě aktuální stav v jejich užívání. Táňa v období svatby prohlásila - na děti zatím nepomýšlíme, chtěla bych dítě až ve chvíli, kdy si budu jistá, že jsem využila všechny možnosti pro své uplatnění. Že na mne někde za rohem nečeká nějaká hvězdná kariéra. A tak Táňa svědomitě obíhá všechny rohy a zkoumá, jestli někde nějaká hvězdná kariéra není k mání. Zatím se tak nestalo a tak se snad dočkáme mladých od tohoto páru. Byla by to škoda, kdyby takový pár zůstal bez potomstva. Kvalitní jedinci by se měli snažit, aby lidstvo obšťastnili co největším počtem dětí. Je to přímo jejich vlastenecká povinnost. Nemusí mít početné potomstvo jenom Cikáni. I když Ester Kočičková prohlašuje, že jenom ten je vskutku šťasten, kdo si dělá, co se mu zlíbí a nepřijímá žádné závazky. Takový člověk ani rakovinu nedostane.
Ale abych se vrátil k původnímu páru. Jakub Prachař a Agáta Hanychová se brali z lásky. Z čeho jiného taky. Nebyli to žádní naivkové, Agáta zvláště. V době svatby, při které přijala manželovo jméno, už měla nemanželského syna Kryšpína Dopitu (3. 8. 2011) s bývalým hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou. Ti sportovci jsou boží. Jsou tak jednoduší, nekomplikovaní a umí si užívat života. Ideální partneři pro život. Nicméně kolečko se polámalo a vztah skončil. Agáta navázala nový vztah s hercem Jakubem Prachařem, členem herecké rodiny Prachařů, který byl i úředně posvěcen. Z partnerů se stali manželé, Jakub vyženil syna Kryšpína. Už to jméno zaručuje hladký start do života.
Už od samého začátku bylo jasné, že se nejedná o žádné tuctové manželství, jako když si dojička Máňa vezme traktoristu Pepíka. Oba manželé se pohybovali v prostředí, které nabízí celou řadu společenských styků. On herec, ona modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a příležitostná herečka. A tady je pes zakopaný. Jak se zdá, oba partneři využili příležitostí, které prostředí nabízelo. Zdůrazňuji, že všechno je ve stadiu hypotéz. Jakub se údajně sblížil s hereckou kolegyní Kristýnou Leichtovou z televizního seriálu Ohnivé kuře, Agáta pro změnu s fotografem Dereckem Hardem (zřejmě Čech jako poleno), který ji fotil. Dokonce je označován za otce nenarozeného dítěte, protože Agáta je údajně těhotná. Oba partneři jsou obětí své vlastní nezodpovědnosti. Co kdyby to s tím/tamtou bylo lepší než se současným partnerem. Musím to vyzkoušet. A tak to oba zkoušeli, až překročili hranici. Jakub ze společné domácnosti utekl ke kamarádovi, Agáta se pro změnu zhroutila.

Vždycky se může stát, že se člověku připlete do cesty někdo, kdo jako eventuální partner vypadá zajímavě. Proč to nezkusit? V tom je ale síla charakteru, že si tyhle experimenty zakážu. Jednou jsem ve svazku, bohem i lidmi požehnaném, tak žádné experimenty nebudou. I když je to někdy zatraceně těžké. Umělecká komunita tahle omezení jen těžko přijímá. I když komunita "normálních" s tím má také problémy. Jestli se chci těchto manželských a obecně vztahových havárií vyvarovat, musím si odpovědně vybrat partnera, řídit se jenom citem nestačí - je to na furt, a pak si musím zakázat ovoce z cizí zahrady. Za chvilkové smlsnutí člověk zaplatí vysokou cenu. Jakub i Agáta to nezvládli.

Volby kam se podíváš

13. března 2017 v 14:55 | Ivo Adler
Období příštích dvanácti měsíců bude výživné. Na podzim nás čekají volby do poslanecké sněmovny a na začátku příštího roku přímá volba prezidenta. Nelze ani přehlédnout, že tyto volby proběhnou v kontextu voleb v zahraničí. Už proběhlo referendum o setrvání Velké Británie v EU a volba prezidenta USA. Obojí s výsledkem spíše než neočekávaným tak nežádaným. Velká Británie opustí EU a prezidentem USA se stal Donald Trump. Zlobivé dítě americké politiky. A v tomto roce, ještě před našimi volbami, budou volby do německého parlamentu a volba francouzského prezidenta. Volby do holandského parlamentu klepou na dveře (15. 3.). O nic světoborného v Holandsku sice nejde, ale i tam může výsledek překvapit.
Naše volby mají ale svou, nikoliv milostnou, předehru. Její součástí byl brněnský sjezd ČSSD ve dnech 10. 11. března. Volilo se na něm i nové vedení strany. Předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi daly svou důvěru dvě třetiny delegátů. A to neměl protikandidáta. Nikdo jiný o post předsedy ČSSD nestál. Myslím, že to byla chyba. JUDr. Jeroným Tejc, který Sobotku kritizuje, kandidoval jen na funkci prvního místopředsedy. Myslím, že udělal taktickou chybu. Měl kandidovat na funkci předsedy. S největší pravděpodobností by byl poražen. Ale nikde není napsáno, že Sobotka zůstane předsedou i po volbách do parlamentu, zvláště pokud ČSSD bude druhá za Hnutím ANO. Pak by Tejc byl samozřejmou náhradou za Sobotku, zvláště když by moh´ říct - vidíte, já jsem to říkal. Takhle svou šanci promrhal a stejně prvním místopředsedou zvolený nebyl. Až se bude rozhodovat o nástupci Sobotky, byl by první na řadě, takhle bude jeden z několika potenciálních kandidátů. S takovýmhle přístupem ČSSD nové osobnosti nevygeneruje.
A nedostatek osobností je vidět i v postoji ČSSD k prezidentským volbám. Nejsou lidi! Výrazem bezradnosti ČSSD k otázce kandidáta na prezidenta je i předpokládané referendum v členské základně k výběru kandidáta na prezidenta. Z nouze se tak dělá ctnost. Nikoho nemáme, tak to hodíme na lidi. Navíc to bude zdánlivě demokratické. Jako by nestačilo, že prezidenta volí občani. To je demokratické ažaž. Ale nepřekvapuje mě to. ČSSD vždycky byla stranou přizdisráčů a je jí pořád. Pokud ČSSD nevybere silného kandidáta, a nikoho takového nevidím, tak nakonec bude podporovat Zemana, který už svou kandidaturu ohlásil. A v ČSSD je dost členů, kteří na to budou slyšet. Tím se naprosto zbytečně dělá ze Zemana politický gigant, kterým samozřejmě není. Ale mezi slepými jednooký králem.
Straničtí kandidáti jaksi na seznamu kandidátů chybí. Pár prezidentských kandidátů se už objevilo, zatím jsou jen per huba. Nakonec i Zeman, o kterém se hovoří jako o silném kandidátovi, bude muset shánět padesát tisíc podpisů občanů, spolu s číslem občanského průkazu, kteří mu dají svůj podpis na petiční arch, opravňující ho ke kandidatuře. Podpisy občanů může nahradit návrh dvaceti poslanců nebo deseti senátorů. Takový kandidát ale zatím není. Mluví se o tom, že na prezidenta bude kandidovat senátor Kubera (ODS) z Teplic. Ani on ale nedrží v ruce papír s podpisy senátorů nebo poslanců za ODS. Babiš (Hnutí ANO) prohlásil, že si dovede představit jako kandidáta na prezidenta ministra obrany Stropnického. Ale i tady je to ve stadiu úvah.
Zajímavý je postoj komunistů. Komunisti mají dost poslanců (33) na to, aby nominovali svého kandidáta. Pouštět se do shánění 50 000 podpisů mi přijde zbytečně náročné, když mohu dosáhnout stejného cíle podpisy poslanců. O to více pozornosti můžu věnovat vlastní volební kampani. Počet poslanců KSČM klesá. Podle posledního průzkumu preferencí klesly na čtvrté místo - s 10 % za ODS. Nedivím se tomu. Komunisté se málo profilují mezi našimi stranami a upadají do zářné šedi našeho politického života. Právě postavením svého kandidáta by z této šedi vynikli. V předvolebních diskuzích by mohli uplatnit svůj program i názory na řešení řady problémů společenského života. Myslím, že mají i kandidáta na tuto funkci. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik není osobou neznámou a působí velmi distingovaným dojmem. Ale třeba najdou i někoho jiného. Pokud ale do toho nepůjdou, promrhají svoji příležitost a zaplatí za to dalším odlivem voličů. Kdo bude dávat svůj hlas věčným nosičům vody?
Jistě, do voleb je ještě relativně daleko. Strany čekají podzimní parlamentní volby. Bůh ví, jak dopadnou. Ale prezidentská kampaň už může být součástí kampaně do parlamentu. Zabily by se tak dvě mouchy jednou ranou. Na výsledky parlamentních voleb zřejmě čeká hnutí ANO. Hnutí ANO dokázalo vyniknout z šedi našeho politického života a výsledky se dostavily. I po volbách je ještě čas přihlásit prezidentského kandidáta. Je to otázka správně načasovaného rozhodnutí. Jak se zpívá v jedné Horáčkově písni - svět nedobyl nikdo, kdo nebyl hráč. Cituji samozřejmě volně. Ale Horáček ví, že štěstí přeje odvážným (a připraveným).

Přežít

9. března 2017 v 15:20 | Ivo Adler
Jednou jsem byl nakupovat v Globusu na Černém mostě (v Praze). Tehdy to ještě bylo v plenkách. Úplně jsem zíral, že na pultu byla vanička s nakrájeným salámem a každý si mohl vzít, kolik chtěl. To se ví, že jsem si vzal, a ne jednou. S touto bohulibou praxí jsem se setkal i více supermarketech, ale jak mám vyzkoušeno, nejspolehlivější je Globus. Taky se to projevuje na cenách, Globus je prý nejdražší. Je to samozřejmě na pultu s uzeninami a masem. V mase je v Globusu největší výběr, proto tam rád chodím nakupovat, i když řeznickému speciálu se to nevyrovná. Ale u těch vaniček lze lidi spolehlivě rozdělit na dvě skupiny. První si bezostyšně bere, no někdy s ostychem, ale přece jen účel postávání u pultu je jasný - sežrat co se dá. Druhá skupina, a myslím, že menší, si nebere. Je jí to žinantní. Patřím samozřejmě do té první.
U nás na vsi se říkalo- hloupej kdo dává, hloupější kdo nebere. Odráží to filozofii venkovského člověka - jídla je třeba si vážit. Mít co do huby znamenalo v mnoha případech přežít. Kdo neměl, nepřežil. Proto dostatek jídla a pití a navíc ještě zdarma je můj ideál. Pořád za všechno platit je deprimující. Děsně při tom ubývají peníze. Jsou i jiná, skromná potěšení, při kterých se nemusí platit. V Albertu prodávají tzv. anglický rohlík. Rohlík, na kterém je navrch zapečený sýr a slanina. Při manipulaci se občas kus toho sýra nebo i slaniny ulomí. Když mohu, tak ty úlomky sním. Jsou dvě možnosti: buď ty úlomky někdo sní, když to neudělají zákazníci, tak personál, a nebo se to vyhodí. Vyhození je tou nejhorší variantou. Nejsem sám, kdo ty úlomky ujídá. Zrovna nedávno. Zrovna nedávno šla přede mnou k těm rohlíkům jedna mladá žena, která se rozhlížela kolem, řekl jsem si, ty chceš mlsat úlomky. Měl jsem pravdu. Vzala si a já taky. Bylo pro oba. A to nemluvím o možnostech, které skýtají různé ochutnávky. Tam je to oficiální. Ale tam toho tolik nevyužívám. Většinou se nabízí sladké věci a ty já nemusím.
Nedávno jsem dostal e-mail s videem z nějaké akce, kde byly ochutnávka klobás. Ta ochutnávka byla opravdu opulentní. Na talířkách byly připravené klobásy, celé i nakrájené. Lidé je doslova vzali útokem. A kdyby je jenom jedli! Vytáhli z kapes igelitky a sypali do nich obsah celých talířků. Nakonec sám jsem byl svědkem podobné akce. Tentokrát šlo o charitu. Na závěrečném vyhodnocení bylo pohoštění, kde byly k dispozici uzeniny, řízky, slané a sladké pečivo i ovoce. Pochopitelně i pití. Na památku jsme si mohli vzít tašku s logem charity. Nacpal jsem tašku plnou. Tahle charita se opravdu vyplatila. Nejsem sám, kdo těchto příležitostí využívá. Cpou se i celebrity. Jedna známá česká herečka je tím pověstná. A když se necpou, tak se aspoň vožerou. Zrovna teď proběhl sdělovacími prostředky případ opilců na vyhlášení výsledků Českého lva. Někteří účastníci se ztřískali tak, že se neudrželi na nohou. To mi vadí. Strčit do pusy kousek salámu u pultu v Globusu může každý. Ale tady se můžou vožrat jenom ti, co tam mohou přijít. A to není každý. Na té charitě pravda také ne. Byl jsem pozvaný. Na svou obranu mohu uvést, že jsem něco takového vůbec nečekal. Proto se mi hodila ta taška. Nebudu ale ze sebe dělat snoba, který odmítá, co se mu nabízí.
Ale aby nešlo jen o žrádlo, jsou i "duchovní" požitky. Jeden známý, už je chudák po smrti, mi dal typ. Vernisáže. Když se otevírá nějaká výstava, tak se nejdřív kecá, jak je ta výstava potřebná, jak nám rozšiřuje obzory atd. Pak občas bývá trocha umění - hudební vložka. Ta nikoho nezabije. No a pak bývá prohlídka výstavy, občas komentovaná. A nakonec nějaké pohoštění. Větší nebo menší. Pamatuju se, není to tak dávno, pořadatel zaměnil pořadí. Napřed pohoštění, pak prohlídka. Výsledek byl tristní. Sežrali jsme, co se dalo a na prohlídku už nikdo nešel. Příští týden se otevírají dvě výstavy. Jsem zvědavý na jejich úroveň.
Češi jako národ nemahí takovou životní úroveň, aby si mohl hrát na blazeované snoby, které jídlo, natož zadarmo, vůbec nezajímá. Co sežerem, zaplatíme, nikoho se nebojíme. Pořád máme strach, že to, co máme, nám sežere někdo jiný. Možná právě díky tomu mohl náš nárůdek v exponovaném středoevropském prostoru vůbec přežít. Víc nás při našem tempu rozmnožování asi nebude. Ono to platí pro Evropu vůbec. Nějaký životní prostor (Lebensraum) v okolí, popřípadě za oceánem, taky není. Musíme vystačit s tím, co máme. A když máš příležitost, tak se najez. Kdoví, co bude zítra.

Poplatky

22. února 2017 v 14:47 | Ivo Adler
Už je to hodně dávno. Měli jsme ve škole výuku jakéhosi podnikání, věc jinak nevídaná, kdo by učil za totáče podnikání. Dnes se naopak nic jiného neučí. A vyučující kantor se nám svěřil se svým poznatkem ze západu - u nás by se takový provoz hned zavřel. Hrubé prohřešky proti bezpečnosti práce - namátkou elektroinstalaci, které v té době u nás byly nemyslitelné. Majitel to prý vysvětlil tím, že platí pojistku a tak se na náklady na elektroinstalaci může vysrat. Trochu to připomíná jednu židovskou anekdotu. Tak jsem slyšel, Roubíček, že jste se pojistil proti ohni a krupobití. Tak mi vysvětlete, jak to chcete udělat s tím krupobitím. My se snažíme, za laskavého přispění EU, snížit podnikatelské riziko na nulu. Na co potom pojištění. Jeden můj známý mi řekl: havarijní pojištění nemám. Jezdím tak opatrně, že sám nehodu nezpůsobím a pokud mi způsobí škodu někdo jiný, tak ji také zaplatí. Podotýkám, že to byl profesionální řidič.
Je topná sezóna a tak nabývá na aktuálnosti stav kotle a komína. Kotle mám dva. Jeden na pevná paliva, jeden na plyn. Topím samozřejmě tím plynovým. Na pevná paliva přijde na řadu na začátku nebo konci topné sezony. Spálím v něm dřevo z domácnosti, zahrádky a něco mi přiveze švagr. Dělá ve firmě, která dřevo zpracovává a má ho zadarmo. Někdy dřevo získám i z jiných zdrojů - například z atypických palet. Ten kotel mám i pro případ, že by nešel plyn. Do stavu kotlů výrazným způsobem zasáhl stát. Předepisuje mi, kolikrát mám mít vyčištěný komín, revizi kotle i spalinových cest. Vyrostl jsem na vesnici, jednou za čas, snad za rok, přišel kominík a vymetl komín. Měli jsme ale i kamna, resp. sporák a pec na pečení chleba v jednom a ty jsme si museli vyčistit sami. Kominíka zajímal jenom komín. Poplatek, tehdy pár korun, evidence do kominické knížky.
Dneska přijde kominík, mám dva kotle, tedy dva průduchy, za každý se platí zvlášť, bratru dvanáct set korun. Průduch od plynového kotle čistit nepotřebuje, taky ho nečistí, jen eviduje, že je. Průduch od kotle na dříví se může zanést, okouknul jsem, co kominík dělá a čistím si sám. Aby to nebylo málo, kominík mi předepisuje, jak má komín vypadat. Nějakou závadu tam našel. Dobrá, s pomocí syna jsme komín nahodili, prý nebyli v pořádku spáry, ale při poslední prohlídce mi vyčetl, že se dřevěné podbití dotýká komína a to se nesmí. A hned mi dohodil jednoho zedníka, že prý mi to spraví. To mě dost nasralo. Do střešní konstrukce nemíním zasahovat. Navíc komín od plynu je studený. Kvůli tomu nebudu uřezávat podbití. Vůbec si to neumím představit. A tak jsem se letos na milého kominíka vysral. Řekl jsem si, když mi chceš dávat takovéhle příkazy, tak se na tě vykašlu. Navíc můj kominík nemá licenci na kontrolu spalinových cest, to teď nově musí být. Udělal jsem závěr: vymetání komína ne, udělám si případně sám, ale kontrola spalinových cest ano. Pracně jsem sehnal licencovanýho kominíka, ten kontrolu cest udělal, žádné příkazy mi nedával, pochopitelně to nebylo zadarmo. Ne snad že bych ho nějak korumpoval, ale kontrola není zadarmo, to ví každý vůl.
A do třetice všeho dobrého kontrola kotle. Pochopitelně plynového, s ten druhý je rezerva. Příslušný kontrolor přišel poprvé a hned jsem neuspěl. Do sklepa, kde oba kotle jsou, vede okno. Je vždycky pootevřené, nejsem idiot, vím, že přívod vzduchu musí být. Někde jsem vyčetl, že na jednu kW, musí být otvor pro přívod vzduchu přívod 1 cm2. To myslím to pootevřené okno splňuje. Ale revizorovi se to nezdálo. Co když někdo to okno zavře. Začal jsem uvažovat o krajním technickém řešení, že okno přesklím, resp. vyměním sklo za plast a do něj vyvrtám 20 otvorů o velikosti 1cm2. Kotel má výkon asi 20 kW. Pak jsem si řekl, nebuď vůl! Milé okno jsem vysadil, zavolal technika znovu a říkám, už je to v pořádku. Na okně byla jen drátěná mříž. I technik změřil tah nějakým přístrojem a konstatoval, že je to v pořádku. Ještě kotel vyčistil, musel jsem s uspokojením konstatovat, že hořák prakticky nebyl vůbec zasviněný a to už je nainstalovaný hezkou řádku let. Kotel na pevná paliva jsem si před rokem vyčistil sám. Je k tomu nutná částečná demontáž, ale to jsem zvládl.

Takže když to shrnu. Na jeden komín byly třeba tři návštěvy odborníků, byly více méně na hovno, zaplatil jsem za ně přes dva tisíce. Jsem pojištěný, rizika ze závad na topné soustavě bych klidně vzal na sebe, ale erár nařídil, žádný rizika na sebe brát nebudeš, budeš to mít v bezvadném pořádku, tím pádem žádné riziko nebude a tím je to vyřízené. Peníze z moci úřední zaplatíš. Zároveň tím pádem živím tři živnostníky, do kterých mi nic není. Nic proti jejich činnosti nemám, vadí mi jen to, že je to nařízené s hrozbou postihu. Možná bych i já někdy jejich služeb využil. Ale ekonomická je, u malých systémů, údržba cestou nutné opravy. Když něco nefunguje, tak se to spraví. Případné škody jsou pokryté pojištěním. Nemáš pojištění, máš smůlu. Ale buzerace prostřednictvím tří kominíků se mi silně zajídá. O tom, co mám dělat, bych si rozhodnul sám, nikdo mě k ničemu nebude nutit.

Misionářská poloha

10. února 2017 v 21:22 | Ivo Adler
Dívám se rád na přírodopisné filmy. Pořád lepší přírodopisný film než nějaký přiblblý seriál. Některá témata už jsou hodně profláklá. Život lvů už znám nazpaměť. Proto oceňuji snahu tvůrců těchto filmů seznámit diváka s celým ekosystémem. A to samozřejmě nemluvím o tom, jak podceňujeme roli rostlin. Ale rostliny nemají svůj kanál jako Animals. Právě Animals Planet je kanál, na kterém se člověk dozví nejvíc. Snad včera jsem sledoval pořad o řece Kongo. To je ta tendence ukázat celý ekosystém. Neviděl jsem ho bohužel celý. Ale přepnul jsem to zrovna ve chvíli, kdy se zrovna pářily gorily. Sex mě zaujme vždycky, lidoopů především. Jsou nám tak blízcí! Trochu mě nasere, většinou to točí BBC, že jsou při tomto natáčení tvůrci příliš prudérní. Nojo, Angličani. Žádný detailní záběr. I když teda detailní záběr chyběl, přece jen bylo zřejmé, že gorily to dělají jako lidé, tedy zoči voči.
Řeka Kongo sehrála ve vývoji druhů svoji roli. Rozdělila v době svého vzniku populaci šimpanzů na dvě části. Na severu zůstali "klasičtí" šimpanzi, na jihu se vyvinuli šimpanzi bonobo. O bonobech toho není příliš známo, nicméně jsou uznáni za samostatný druh. Vypadají jinak a jinak se i chovají. Jestliže klasičtí šimpanzi řeší své problémy násilím, bonobové řeší své spory sexem. Oni se k míru prošoustají. Trochu tím připomínají rakouské Habsburky. Pohlavní život bonobů byl natočen a nastojte, i oni to dělají jako lidi. Taky zoči voči. Oproti gorilám je ale jejich styk mnohem dynamičtější. Dělají to i třeba zavěšeni na stromě. Navíc je patrná i určitá předehra. Samice bez rozpaků sehraje iniciativní roli, když se samec k ničemu nemá, bez rozpaků ho nakopne - dělej. Pohlavní život klasických šimpanzů jsem bohužel neviděl, ale šimpanzi jsou asi nejagresivnější lidoopi, jsou nám nejvíc podobní, z čehož by se dalo usuzovat, že samice má spíše submisivnější roli.
Nemohu zapomenout na asijského lidoopa - orangutana. I jejich pohlavní život byl zfilmován, samozřejmě opět s nechutnou dávkou prudérie. Orangutani vedou samotářský život a tak jejich pohlavní život byl natočený v nějakém lesním útulku pro zachráněná zvířata. Většinou se jednala o zvířata mladá. To má pro pohlavní život orangutanů nezanedbatelný význam. Orangutaní samec, když dosáhne pohlavní dospělosti, má po stranách hlavy jakési lícní lišty. Jeho hlava tak trochu připomíná měsíc v úplňku. A bez těchto lišt samice odmítá kopulovat. Jenže samci v útulku byla mladá zvířata a tak lišty neměli. Samice tudíž nechtěli kopulovat. Ale samci, ač nedospělí, měli chuť. A tak milé samice za neskrývaného zájmu dorostu jednoduše znásilnili. Ať se mladí přiučí. Orangutani mají tu výhodu, že mohou čtyři nohy samice držet svými čtyřmi končetinami, takže tady neplatí žádné, ja som se bránila, ruky nohy krížom krážom dávala, aj tak ma tri razy pojebal. Orangutaní samec samici udrží a tak z nedostatku jiného nápadníka si samice nakonec dala říct. A samozřejmě taky zoči voči.
Pohlavní život lidoopů si nepochybně zaslouží větší pozornost nejen z důvodů mé perverznosti, ale zejména proto, že to vypadá, že tento způsob kopulace - zoči voči neboli misionářská poloha, byl vlastní našemu společnému předkovi a nepochybně ho praktikovali ve svém vývoji i naši lidští předkové. Nakonec kdo viděl film, tuším francouzský, Boj o oheň, ve kterém tři pra/lidé se vydávají hledat zdroj ohně, když jejich tlupa o oheň přišla, tam naši průkopníci získají nejen oheň, ale i jednu příslušnici cizí tlupy. Šéf té trojky (žádná švédská trojka) s ní souloží a také zoči voči. Způsobem provedení od gorilího samce k nerozeznání. Ostatní členové přihlíží. Lze předpokládat, že toto byl prapůvodní způsob kopulace lidského druhu. Teprve dalším kulturním vývojem se způsoby kopulace rozšiřovali. S diktátem křesťanství a jeho snahou regulovat pohlavní život se způsob kopulace omezil na jeden - misionářský.
Kopulace tváří k sobě s velkou pravděpodobností měla i fyziologické dopady. Začala být ceněna ženská prsa. Partner je při souloži viděl. Podobně též bělmo očí, které přispívalo k větší atraktivnosti partnerů. Paviáni, kteří kopulují jako většina zvířat zezadu, žádná atraktivní prsa nemají, zato mají červené zadky, kterými samice dává samci na vědomí, že má své dny. Když se chce pářit, vystrčí na něj svůj zduřelý zadek. I když ani vystrkování zadku není lidským samicím zcela cizí. Nicméně kopulaci tváří k sobě pokládám za jeden z milníků vývoje lidského druhu, který má nezanedbatelný vliv na náš současný vzhled.

Kam dál